KTĐT - 58 năm đã trôi qua kể từ ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954), thế nhưng với những Thanh niên xung phong (TNXP) chống Pháp, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đó là quãng đời gian khổ nhưng rất tự hào.