Thăng hoa trên đỉnh cao của sự ngợi khen rồi rơi tõm xuống "vực" chê là điều thường thấy như cơm bữa khi các người đẹp mặc đồ xuyên thấu.