Có người phải trả giá đắt vì tự ý tẩy nốt ruồi hoặc tẩy nốt ruồi ở những nơi không uy tín. Vậy mà nay vẫn có người lãnh hậu quả bất chấp các cảnh báo.