(CL)-Vụ việc kéo dài suốt 17 năm qua với hàng loạt sai phạm của cơ quan quản lý đã đẩy ông Phạm Thanh Hà (một nhà đầu tư tại địa phương) vào tình cảnh trắng tay. Mặc dù UBND tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chỉ đạo nhưng đến nay, kiến nghị chính đáng của công dân vẫn chưa được giải quyết. Thực tế cho thấy, trong vụ việc này có nhiều sai phạm nghiêm trọng của các tập thể, cá nhân cần được xử lý nghiêm. Tuy nhiên, dư luận ở địa phương đang tỏ ra hoài nghi về quyết tâm làm sáng tỏ vụ việc cũng như có sự đùn đẩy, dung túng cho sai phạm…