(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị An (leloimadrak@...) hỏi: Trong thời gian nghỉ ốm nếu trùng vào cả ngày nghỉ lễ, Tết, hoặc nghỉ hằng tuần thì những ngày này có được tính hưởng chế độ ốm đau không? Thời gian nghỉ ốm có phải đóng BHXH và có được tính là thời gian đóng BHXH không? Thời gian nghỉ ốm có ảnh hưởng việc nghỉ hưu sau này không?