Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.