Thời gian gần đây, trên các tuyến quốc lộ qua tỉnh Quảng Bình thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các ngành, địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động và xử lý các trường hợp vi phạm, tạo sự thông thoáng để bảo đảm đi lại thuận lợi và an toàn hơn.