Trong 2 ngày 13 và 14/8, Tỉnh ủy Đồng Tháp và Bến Tre đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt.