* Cho em hỏi ngành quản trị logistic và vận tải đa phương thức và ngành kinh tế vận tải biển của Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM có những điểm nào giống và khác nhau? Đỗ Thanh Danh (TPHCM)