Nếu ngày xưa việc phẫu thuật chuyển giới bị cộng đồng kì thị và có vẻ xa lánh. Ngay chính cả những người chuyển giới cũng khá lén lút trong việc phẫu thuật. Thì hiện nay, vấn đề này đã trở nên rất phổ biến và công khai.