ANTĐ - Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7, giúp cán bộ chiến sỹ trong CATP nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ, CATP Hà Nội chính thức phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính”.