Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo yêu cầu “tổ chức quán triệt, thông báo trong toàn ngành về công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong mùa mưa lũ và tuyên truyền đến cha mẹ học sinh tuyệt đối không đưa con, em đến trường bằng các phương tiện không an toàn.”