Cảnh sát Trung Quốc vừa phá vỡ một đường dây buôn bán trẻ em có quy mô lớn. Những kẻ trong đường dây này đã mua bán hơn 50 trẻ sơ sinh chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây, và thu lợi hàng chục ngàn USD.