NDĐT - Nhà nghiên cứu văn hóa, PGS Ninh Viết Giao vừa ra đi ở tuổi 82, để lại khoảng trống lớn trong đời sống văn hóa xứ Nghệ. Nghĩ về ông, chúng tôi liên tưởng đến hình ảnh dòng sông miệt mài ngày đêm bồi lắng phù sa cho đời, dù trải qua bao ghềnh thác gian nan.