Hậu Giang là một trong số các tỉnh, thành được Trung ương đánh giá rất cao về công tác thực hiện tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Những cách làm, việc chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh được người dân đồng tình rất cao. Phóng viên báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Trần Công Chánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về vấn đề này…