Một số kho hàng, xưởng sản xuất trực thuộc công ty chúng tôi mới thành lập (không đăng ký mã số thuế riêng mà chỉ thành lập theo quyết định của công ty) thì có phải nộp thuế môn bài hay không? (Đặng Xuân Thanh, Hòa Cát, Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM.)