ThienNhien.Net – Là điểm cuối của kênh hữu Đại thủy nông Nậm Rốm, hồ Cô Lôm, thuộc địa phận xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên có chức năng cung cấp nước tưới cho hàng ngàn ha lúa, hoa màu của người dân trong xã, thời gian gần đây bị ô nhiễm nặng khiến người dân quanh khu vực hồ “ăn không ngon, ngủ không yên”.