Hỏi: Xin cho biết người được miễn trách nhiệm hình sự có phải là do người đó không phạm tội không? Nếu không như thế, trường hợp nào được miễn trách nhiệm hình sự? Nguyễn Huy T. (quận Gò Vấp - TPHCM)