Nghiên cứu của một chuyên gia y khoa Mỹ cho thấy, sau khi "yêu", nếu người phụ nữ vệ sinh bằng Cocacola thì có thể làm chết đến 99,9% tinh trùng.