TPO - Cuộc chiến pháp lý của Apple và Samsung lại tiết lộ cho chúng ta thêm một số điều thú vị khác. Đó là những mẫu iPad và iPhone được Apple phát triển nhưng không bao giờ xuất hiện.