Tháng giêng đúng là tháng ăn chơi thực. Đầu năm mới, thiên hạ nô nức rủ nhau đi du ngoạn khắp nơi.