Lan mới bước vào độ tuổi dậy thì nhưng ham muốn tình dục của cô bé còn hơn cả người lớn