Thế nào là một câu thơ hay? Câu hỏi thật mung lung và khó trả lời sao cho gãy gọn, khúc chiết. Chỉ biết rằng, cái hay trong từng câu thơ thường mang những tố chất khác nhau. Nhiều khi, tôi thường đọc và tự so sánh những câu thơ của tác giả này với những tác giả kia.