Làm luận văn tốt nghiệp học viện nọ, tôi chọn đề tài du lịch; nhờ đó mà biết được con người ta đi “lang thang” hóa ra thúc đẩy bởi lắm những nhu cầu khác nhau. Có người thích đi du lịch để mua sắm. Người khác thì đi để ngắm danh lam, thắng cảnh. Người nọ đi để thỏa trí tò mò về ăn uống v.v.. và v.v..