Những phế phẩm trong ngành nông nghiệp như: trấu, rơm rạ, bã mía… sẽ trở thành viên nén nhiên liệu Biomass thay thế cho các loại nhiên liệu như dầu mỏ, than đá, gas…