(InfoTV) - Tháng 5/2009, Việt Nam nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu đạt gần 179 nghìn tấn, tăng nhẹ 0,9% so với tháng 4/2009. Nâng tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 5 tháng đầu năm 2009 lên 821,1 nghìn tấn, giảm 7,0% so với 5 tháng đầu năm 2008.