(Chinhphu.vn) – Bà Phan Quý Ngà (phanquynga@gmail.com) có 1 căn nhà diện tích 54,4m2, bị giải tỏa 31,6m2 (tương đương 58%). Bà Ngà hỏi căn nhà của bà có rơi vào 1 trong 3 trường hợp sau không: Bị giải tỏa quá 50% diện tích thì được tái định cư; giao hết cho Nhà nước 42% còn lại rồi mới được tái định cư hay chỉ được nhận tiền bồi thường?