Dân Việt - Ngoài vụ mua đôi lọ lục bình có nguồn gốc là đồ ăn cắp của giáo xứ Hà Hồi, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Văn Hùng còn là người mua một chiếc trống đồng có niên đại được xác định vào khoảng 2.000 năm.