(VOV) - Yêu thích hoa oải hương (lavender), Bảo Nam đã mang 500 cụm cây từ Australia về trồng. Cuối cùng, chỉ thu hoạch được 10 cụm hoa nở, mà vẫn vui vì đã làm được điều mơ ước.