TTO - * Tôi là sinh viên Trường ĐHSP kỹ thuật TP.HCM, hộ khẩu thường trú xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, là người dân tộc Mường. Nay tôi làm đơn xin xét miễn giảm học phí nhưng nhà trường không đồng ý với lý do tôi không thuộc vùng khó khăn do Nhà nước ban hành.