hoahoctro.vn - Lần gần nhất tôi gặp Quyên là lúc cô nàng còn ở trọ trên đường Bùi Viện. Quyên lúc ấy tóc dài, mắt sáng môi hồng chứ chưa… lạnh giá toàn tập như bây giờ.