Trong 2 ngày 25 và 26.7, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam đã thực hiện việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Gio Mai (Gio Linh, Quảng Trị). Theo đó, đã quy tập được 9 bộ hài cốt liệt sĩ, bước đầu xác định được danh tính của 8 liệt sĩ.