Cùng một kiểu trang phục, Ngân Khánh lần đầu ra mắt đã 'vấp' phải 'vết' cũ của Lưu Hương Giang!