Chỉ mới thành lập và hoạt động từ năm 2010, nhưng trong năm thứ 2, năm học 2011-2012, Trường dạy trẻ khuyết tật Hậu Giang có nhiều đổi mới trong chương trình dạy và học.