Ngôi làng Phụng Thượng nổi tiếng hơn cả vì thứ rắn mà những người dân ở dây nuôi là loài rắn hổ mang chúa được mệnh danh là “đại xà”, vua của các loài rắn.