(ĐCSVN)- Áp dụng mô hình kinh tế lượng, phân tích xu hướng biến động của chuỗi khối lượng xuất khẩu hồ tiêu trong những năm qua, Trung tâm Tin học và Thống kê dự báo (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa đưa ra nhận định sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam trong năm 2011 có thể đạt và vượt so với năm 2011.