(GDVN) - Tiếp tục ngắm mỹ nhân của nhà văn Kim Dung với các mỹ nhân trong các phiên bản phim Thần điêu hiệp lữ như Công Tôn Lục Ngạc, Quách Tương, Quách Phù và Trình Anh.