KTĐT - Theo tờ The Strait Times, trong phiên tòa được tiến hành mới đây chị Mia chỉ bị tuyên một cái án rất nhẹ - cải tạo lao động 100 giờ và bị quản thúc tại gia 3 năm.