(CATP) Mỹ Latin chìm trong một biển máu thực sự. Đây là lục địa bạo động nhất thế giới, qua mặt cả châu Phi. Trong số 14 quốc gia có mức độ giết người cao nhất thế giới, bảy nước ở Mỹ Latin mà dẫn đầu là Salvador, nơi người ta có nguy cơ mất mạng cao hơn cả Iraq trong lúc chiến tranh diễn ra tàn khốc nhất.