35 năm đã trôi qua, ngày Chiến thắng 30/4 cùng với bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" vẫn không phai mờ trong ký ức của nhiều người, đặc biệt là đồng bào, chiến sỹ miền Nam.