Biết cách kích mí sẽ khiến đôi mắt trở nên to tròn, sắc nét.