Do không có tiền trả viện phí và nuôi con, V đã nhẫn tâm bán đứa con vừa lọt lòng của mình lấy 20 triệu đồng.