Ngày con gái chuẩn bị đi lấy chồng, mẹ gầy mấy cân. Mẹ lo lắng cỗ bàn, tiệc cưới, chuyện cưới xin, ăn hỏi, rồi còn cả chuyện mời mọc quan khách.