Gần đây, Viện Phúc thẩm 2 VKSND Tối cao đã kháng nghị, đề nghị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng sửa một bản án sơ thẩm của tòa cấp dưới.