- Một số người từ lâu vẫn tin rằng vân tay, chỉ tay có mối liên hệ với vận mệnh. Lợi dụng niềm tin đó, đội ngũ hành nghề bói toán được dịp "tung hoành". Dựa trên các đặc điểm lòng bàn tay, họ đưa ra những phán đoán gây hoang mang cho người cả tin. Loạt bài "Chỉ tay, vân tay và vận mệnh con người" với những kiến giải của các chuyên gia, nhà khoa học sẽ giúp độc giả có nhìn nhận chính xác về vấn đề này.