(SGGP).- Trao đổi với phóng viên Báo SGGP xung quanh lộ trình tăng lương tối thiểu từ ngày 1-7 tới, một lãnh đạo của Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho biết, việc tăng lương sẽ đúng như nghị quyết của Quốc hội được ban hành tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII cuối năm 2012, nghĩa là tăng từ 1,05 triệu đồng lên 1,15 triệu đồng.