(HNM) - Con vừa đi học lớp 1. Con mới biết chữ a, ă, â, b... nhưng con cũng đã học hê-lô (hello), đoóc (dog - con chó), két (cat - con mèo)... Mỗi tuần con có 2 tiết tiếng Anh. Con không thích học nhiều nhưng biết làm sao bây giờ?