Một người nông dân Trung Quốc tên là Huang Demin đã dạy cho đàn lợn nhà ông các nhảy cầu khi tắm.