Theo Trung tướng Phạm Đức Lĩnh, Cục trưởng Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng), hội nghị tập trung trao đổi và chia sẻ quan điểm về những thách thức an ninh trên biển và vai trò của lực lượng cảnh sát biển.