Dù Âu hay Á, sơ mi vẫn là người bạn đồng hành của các cô nàng công sở trong suốt 4 mùa.